haftganj.co@gmail.com

برای ما پیام بگذارید.

88178225 - 021

با ما تماس بگیرید

 کار در اوکراین

کار در اوکراین

اوکراین در سال ۱۹۹۱ از اتحادیه جماهیر شوروی جدا و مستقل گردید و دومین کشور بزرگ و پیوسته اروپایی قرار گرفت. از همان سال اقتصاد بازار اوکراین اگرچه رشد آهسته ای داشت،  اما بیشترین رکورد اقتصادی این کشور  در سال…

مشاوره رایگان از طریق واتساپ