کار در اوکراین

اوکراین در سال ۱۹۹۱ از اتحادیه جماهیر شوروی جدا و مستقل گردید و دومین کشور بزرگ و پیوسته اروپایی قرار گرفت. از همان سال اقتصاد بازار اوکراین اگرچه رشد آهسته ای داشت،  اما بیشترین رکورد اقتصادی این کشور  در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد. در این مقاله با شرایط کار در اوکراین بیش‌تر آشنا خواهیم شد:…