حادثه اتمی چرنوبیل

حادثه اتمی چرنوبیل چیست و چگونه اتفاق اقتاد؟ این چیزی است که قرار است در این مقاله به آن بپردازیم و به آن پاسخ دهیم: استفاده از انرژی هسته‌ای در كنار مزایای زیادی كه برای كشور‌ها به همراه دارد گاهی نیز  خطرات و چالش‌های بهداشتی و زیست محیطی متعددی را ممکن است با خود در…